CO JSOU ENZYMY?


Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které urychlují a řídí mnoho biochemických procesů v lidském organizmu. Proto se jim také říká biokatalyzátory. V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho miliónů chemických reakcí. Enzymy řídí, usnadňují a podporují tyto reakce, určují jejich povahu i rychlost a vytvářejí tak v živých organizmech soulad všech životních funkcí. Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.